Jak správně vybrat PRACOVNÍ RUKAVICE

Pracovní rukavice jsou důležitým ochranným pracovním prostředkem, který zajišťuje bezpečnost rukou nejen při zašpinění, ale i před zraněním při nehodách na pracovišti.
Jak správně vybrat PRACOVNÍ RUKAVICE

Naše široká nabídka obsahuje několik typů pracovních rukavic, přičemž každá vyhovuje různým specifickým potřebám. Proto dokážeme uspokojit potřeby napříč mnoha odvětvími a profesemi.

Nejrozšířenější jsou pracovní rukavice kombinované a celokožené. V nabídce dále najdete i rukavice textilní, bavlněné, povrstvené a máčené, kožené, svářecí, neprořezné, kovové, antivibrační, dielektrické, chemické, jednorázové, tepelně odolné, úklidové nebo zimní.

Jak vybírat rukavice?

  • Vždy dbejte na správnou velikost pracovní rukavice.
  • Před použitím rukavice zkontrolujte, zda nemají vadu, opotřebení či jiné nedostatky, které by mohly způsobit ztrátu jejich ochranných vlastností.
  • Kupujte si pracovní rukavice od důvěryhodného a spolehlivého výrobce.
  • Vhodný typ rukavic vybírejte podle prostředí, a to buď chladného, vlhkého či chemického, nebo podle typu pracovní činnosti. Primárním krokem u výběru správných pracovních rukavic je seznámení se s povahou možných rizik, s nimiž se můžete na svém pracovišti setkat. Mezi základní rizika patří pořezání, odření, popálení, chlad, propíchnutí, polití chemickou látkou nebo elektrický výboj.

Výběr podle typu pracovní činnosti

Práce s tupými předměty

Pokud při práci nemanipulujeme s hrubými, ostrými nebo těžkými předměty, zvolte kožené rukavice, kombinované rukavice nebo bezešvé rukavice máčené v polyuretanu, nitrilu, PVC či latexu. Dále vám můžeme nabídnout i bezešvé máčené rukavice proti propichu nebo bavlněné rukavice máčené v nitrilu pro práci v olejnatém prostředí. Takové protiskluzné rukavice jsou vhodné při práci s kluzkými předměty a chrání ruce před nečistotami, otěrem a oděrem.

Práce s horkými, studenými či ostrými předměty

Pokud jste vystaveni nebezpečí v důsledku extrémního tepla, chladu nebo nárazu, použijte rukavice, které zajistí ochranu před nízkými či vysokými teplotami, ochranu proti propichu či neprořezné rukavice. Tyto rukavice obsahují pružné aramidové vlákno, jež slouží proti řezu i teplu.

Práce s toxickými a jinak nebezpečnými chemikáliemi

Pokud manipulujete při práci s chemikáliemi nebo jsou vaše ruce vystaveny postříkání či úplnému ponoření do chemické látky, vyberte si rukavice určené právě k těmto účelům. Pozor, není vždy pravidlem, že silnější materiál poskytuje lepší ochranu.

Po použití toxické látky bychom se k rukavicím měli chovat podle toho, zda jsou jednorázové nebo chemicky odolné. Žádné rukavice však nelze po kontaktu s chemikálií dekontaminovat.

  • TYP A – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, tyto rukavice vás ochrání před alespoň 6 chemikáliemi po dobu delší než 30 minut
  • TYP B – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, tyto rukavic vás ochrání před alespoň 3 chemikáliemi po dobu delší než 30 minut
  • TYP C – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, tyto rukavic vás ochrání před alespoň 1 chemikálií po dobu delší než 10 minut
Práce s elektrickými zařízeními

Na ochranu před úrazem elektrickým proudem používáme izolační gumové rukavice, které chrání před elektrickým výbojem. Takové rukavice dokáží ochránit před vážným zraněním.

Co znamenají jednotlivé normy?

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.