Norma EN 511

Tato norma platí pro všechny rukavice pro ochranu rukou proti konvekčnímu a kontaktnímu chladu do - 50°C.

Ochrana proti chladu je vyjádřena piktogramem, za nímž následuje řada 3 úrovní výkonnosti vztahující se ke konkrétním vlastnostem ochrany. Piktogram odolnosti proti chladu rukavice je doprovázen tříčíselným kódem:

Odolnost proti konvekčnímu chladu (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Založena na tepelně izolačních vlastnostech rukavice, které jsou získány měřením přenosu chladu konvekcí.
Odolnost proti kontaktnímu chladu (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Založena na tepelném odporu materiálu rukavice při kontaktu se studeným předmětem.
Propustnost vody (0 nebo 1)
  • 0 = průnik vody po 30 minutách expozice
  • 1 = žádný průnik vody
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.