Náhradní plnění

Zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním postižením. Odběrem od nás tak máte možnost získat náhradní plnění.

Náhradní plnění je jednou z možností, jak lze splnit tzv. povinný podíl. Povinný podíl ukládá zaměstnavatelům zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Má-li zaměstnavatel 25 a více zaměstnanců, je povinen plnit povinný podíl ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Povinný podíl můžete splnit jedním z následujících způsobů:

  • zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • odvodem do státního rozpočtu
  • náhradním plněním = odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, jako s naší společností, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám
  • vzájemnou kombinací způsobů uvedených výše

Pro možnost využití náhradního plnění je nutné se nejdříve s naší společností dohodnout na možnosti čerpat náhradní plnění a z důvodu vedení přesné evidence o poskytnutém plnění podepsat s naší společností smlouvu o rezervaci a garanci náhradního plnění. Bez uzavření smlouvy není možné náhradní plnění čerpat.

V případě zájmu o náhradní plnění nás prosím kontaktujte.

Velkoobchod / maloobchod
info@tomiscz.cz, +420 318 618 230
E-shop
eshop@tomiscz.cz, +420 774 774 569
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.