Norma EN 374

Tato norma specifikuje schopnost rukavic chránit uživatele proti chemikáliím anebo mikroorganismům.

Penetrace znamená postup chemikálie nebo mikroorganismu propustnými materiály, švy, malými otvory nebo jinými kazy v materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni.

Gumové a plastové vrstvy v rukavicích ne vždy fungují jako zábrana kapalin. Někdy mohou fungovat jako houba, nasávat tekutiny a držet je ve styku s pokožkou. Proto je potřeba zjistit propustnost, tedy změřit dobu průsaku nebo dobu, než se rizikové kapaliny dostanou do kontaktu s pokožkou.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.