Norma EN 388

Norma obsahuje piktogramy se 6 čísly:

  • První číslo určuje odolnost proti oděru na stupnici 1-4, kdy 4 znamená nejodolnější.
  • Druhé číslo ukazuje odolnost proti prořezu na stupnici 1-5. Pokud na druhé pozici vidíte číslo x, tak během testu došlo k otupení břitu.
  • Třetí číslice udává odolnost proti protržení na škále 1-4.
  • Čtvrtá pozice stanovuje odolnost proti propíchnutí 1-4.
  • Pátá číslice určuje, jaká je odolnost proti proříznutí při zkoušce dle normy EN ISO 13977. Tento test je povinný pro každou rukavici, u které dojde k otupení břitu. Výsledek se značí písmeny A-F, kdy F je nejvyšší stupeň ochrany proti proříznutí.
  • Číslice na pozici číslo 6 udává odolnost proti nárazu. Pokud rukavice testem prošla, najdete na této pozici písmeno P. Pokud šestou číslici nenajdete, rukavice testem buď neprošla, nebo test nebyl relevantní.

Pokud na kterékoliv pozici najdete písmeno x, znamená to, že rukavice daným testem neprošla, nebo se na tuto danou rukavici test nevztahuje.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.