Norma EN 407

Charakter a stupeň ochrany je zobrazen piktogramem, za nímž následuje řada šesti úrovní výkonnosti vztahující se ke konkrétním vlastnostem ochrany.

Odolnost proti vznícení (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Založena na době, po kterou materiál pokračuje v hoření a doutnání poté, co je odstraněn zdroj zážehu. Švy rukavice se nerozpadnou po 15 vteřinách od vznícení.
Odolnost proti kontaktnímu teplu (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Založena na rozsahu teploty (100 – 500°C), při které uživatel necítí bolest nejméně 15 vteřin.
Odolnost proti konvekčnímu teplu (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Založena na době, po kterou je rukavice schopna zpozdit transfer tepla z plamene.
Odolnost proti sálavému teplu (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Založena na době, po kterou je rukavice schopna zpozdit transfer tepla, když je vystavena sálavému zdroji.
Odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Počet kapek roztaveného kovu potřebných k ohřátí vzorku rukavice na danou úroveň.
Odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu (úroveň výkonnosti 0 – 4)
  • Váha roztaveného kovu potřebná k vyvolání vyhlazení nebo proděravění simulované kůže umístěné přímo pod vzorkem rukavice.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.