Uživatel
x
TOMIS CZ - Košík

Košík: prázdný

Jak správně vybrat PRACOVNÍ RUKAVICE

Pracovní rukavice jsou důležitým ochranným pracovním prostředkem, který zajišťuje bezpečnost rukou nejen při zašpinění, ale i před zraněním při nehodách na pracovišti.

Naše široká nabídka obsahuje několik typů pracovních rukavic, přičemž každá vyhovuje různým specifickým potřebám, a proto dokážeme uspokojit potřeby napříč mnoha odvětvími a profesemi. Nejrozšířenější jsou pracovní rukavice kombinované a celokožené, v nabídce ale naleznete i rukavice textilní, bavlněné, povrstvené a máčené, kožené, svářecí, neprořezné, kovové, antivibrační, dielektrické, chemické, jednorázové, tepelně odolnéúklidové a zimní.

Jak vybírat rukavice?

Vždy dbejte na správnou velikost pracovní rukavice.

Před použitím rukavice zkontrolujte, zda nemají vadu, opotřebení, či jiné nedostatky, které by mohly způsobit ztrátu jejich ochranných vlastností.

Kupujte si pracovní rukavice od důvěryhodného a spolehlivého výrobce.

Vhodný typ rukavic vybírejte podle prostředí, a to buď chladného, vlhkého či chemického, nebo podle typu pracovní činnosti. Primárním krokem u výběru správných pracovních rukavic je seznámení se s povahou možných rizik, s nimiž se můžete na svém pracovišti setkat. Mezi základní rizika patří pořezání, odření, popálení, chlad, propíchnutí, polití chemickou látkou nebo elektrický výboj.

Mezi typy pracovních činností, podle kterých je vhodné rukavice vybírat, patří:

1.  Práce s tupými předměty

Pokud při práci nemanipulujeme s hrubými, ostrými nebo těžkými předměty, zvolte kožené rukavice, kombinované rukavice nebo bezešvé rukavice máčené v polyuretanu, nitrilu, PVC či latexu. Dále Vám můžeme nabídnout i bezešvé máčené rukavice proti propichu nebo bavlněné máčené v nitrilu pro práci v olejnatém prostředí. Takové protiskluzné rukavice jsou vhodné při práci s kluzkými předměty a chrání ruce před nečistotami, otěrem a oděrem.

2.Práce s horkými, studenými či ostrými předměty

Když jste vystaveni nebezpečí v důsledku extrémního tepla, chladu nebo nárazu, použijte rukavice, které zajistí ochranu před nízkými či vysokými teplotami, ochranu proti propichu či neprořezné rukavice. Tyto rukavice obsahují pružné aramidové vlákno, jež slouží proti řezu i teplu.

3.Práce s toxickými a jinak nebezpečnými chemikáliemi

Pokud manipulujete při práci s chemikáliemi nebo jsou Vaše ruce vystaveny postříkání či úplnému ponoření do chemické látky, vyberte si rukavice určené právě k těmto účelům. Pozor, není vždy pravidlem, že silnější materiál poskytuje lepší ochranu.

Po použití toxické látky bychom se k rukavicím měli chovat podle toho, zda jsou jednorázové nebo chemicky odolné. Žádné rukavice však nelze po kontaktu s chemikálií dekontaminovat.

TYP A – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, tyto rukavice Vás ochrání před alespoň 6 chemikáliemi po dobu delší než 30 minut.

TYP B – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, tyto rukavic vás ochrání před alespoň 3 chemikáliemi po dobu delší než 30 minut.

TYP C – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, tyto rukavic vás ochrání před alespoň 1 chemikálií po dobu delší než 10 minut.

4. Práce s elektrickými zařízeními

Před úrazem elektrickým proudem používáme izolační gumové rukavice, které chrání před elektrickým výbojem. Takové rukavice dokáží ochránit před vážným zraněním.

NORMY

EN 388 

Norma obsahuje piktogramy se 6 čísly:

  1. První číslo určuje odolnost proti oděru na stupnici 1-4, kdy 4 znamená nejodolnější.
  2. Druhé číslo ukazuje odolnost proti prořezu na stupnici 1-5. Pokud na druhé pozici vidíte číslo x, tak během testu došlo k otupení břitu.
  3. Třetí číslice udává odolnost proti protržení na škále 1-4.
  4. Čtvrtá pozice stanovuje odolnost proti propíchnutí 1-4.
  5. Pátá číslice určuje, jaká je odolnost rukavice proti proříznutí při zkoušce dle normy EN ISO 13977. Tento test je povinný pro každou rukavici, u které dojde k otupení břitu. Výsledek se značí písmeny A-F, kdy F je nejvyšší stupeň ochrany proti proříznutí.
  6. Číslice na pozici číslo 6 udává odolnost proti nárazu. Pokud rukavice testem prošla, najdete na této pozici písmeno P. Pokud šestou číslici nenajdete, rukavice testem buď neprošla, nebo nebyl relevantní.

Pokud na kterékoliv pozici najdete písmeno x, znamená to, že rukavice daným testem neprošla, nebo se na tuto danou rukavici test nevztahuje.

EN 407 

Charakter a stupeň ochrany je zobrazen piktogramem, za nímž následuje řada šesti úrovní výkonnosti vztahující se ke konkrétním vlastnostem ochrany.

a) Odolnost proti vznícení (úroveň výkonnosti 0 – 4)

-          Založena na době, po kterou materiál pokračuje v hoření a doutnání poté, co je odstraněn zdroj zážehu. Švy rukavice se nerozpadnou po 15 vteřinách od vznícení.

b) Odolnost proti kontaktnímu teplu (úroveň výkonnosti 0 – 4)

-          Založena na rozsahu teploty (100 – 500 °C), při které uživatel necítí bolest nejméně 15 vteřin.

c) Odolnost proti konvekčnímu teplu (úroveň výkonnosti 0 – 4)

-          Založena na době, po kterou je rukavice schopna zpozdit transfer tepla z plamene.

d) Odolnost proti sálavému teplu (úroveň výkonnosti 0 – 4)

-          Založena na době, po kterou je rukavice schopna zpozdit transfer tepla, když je vystavena sálavému zdroji.

e) Odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu (úroveň výkonnosti 0 – 4)

-          Počet kapek roztaveného kovu potřebných k ohřátí vzorku rukavice na danou úroveň

f) Odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu (úroveň výkonnosti 0 – 4)

-          Váha roztaveného kovu potřebná k vyvolání vyhlazení nebo proděravění simulované kůže umístěné přímo pod vzorkem rukavice.

EN 374 

Tato norma specifikuje schopnost rukavic chránit uživatele proti chemikáliím anebo mikroorganismům.

Penetrace znamená postup chemikálie nebo mikroorganismu propustnými materiály, švy, malými otvory nebo jinými kazy v materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni.

Gumové a plastové vrstvy v rukavicích ne vždy fungují jako zábrana kapalin. Někdy mohou fungovat jako houba, nasávat tekutiny a držet je ve styku s pokožkou. Proto je potřeba zjistit propustnost, tedy změřit dobu průsaku nebo dobu, než se rizikové kapaliny dostanou do kontaktu s pokožkou.

EN 511

Tato norma platí pro všechny rukavice pro ochranu rukou proti konvekčnímu a kontaktnímu chladu do -50 °C.

Ochrana proti chladu je vyjádřena piktogramem, za nímž následuje řada 3 úrovní výkonnosti vztahující se ke konkrétním vlastnostem ochrany. Piktogram „odolnosti proti chladu“ rukavice je doprovázen tříčíselným kódem:

a) odolnost proti konvekčnímu chladu (úroveň výkonnosti 0 – 4)

- Založena na tepelně izolačních vlastnostech rukavice, které jsou získány měřením přenosu chladu konvekcí.

b) odolnost proti kontaktnímu chladu (úroveň výkonnosti 0 – 4)

- Založena na tepelném odporu materiálu rukavice při kontaktu se studeným předmětem.

c) propustnost vody (0 nebo 1)

- 0 = průnik vody po 30 minutách expozice, 1 = žádný průnik vody

Jak správně vybrat PRACOVNÍ RUKAVICE Jak správně vybrat PRACOVNÍ RUKAVICE Jak správně vybrat PRACOVNÍ RUKAVICE Jak správně vybrat PRACOVNÍ RUKAVICE

Další články:

Loga výrobců