Uživatel
x
TOMIS CZ - Košík

Košík: prázdný

Náhradní plnění poskytované společností TOMIS CZ, s.r.o.

Společnost TOMIS CZ, s.r.o. zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, odběrem od nás tak máte možnost získat náhradní plnění.

Náhradní plnění je jednou z možností, jak lze splnit tzv. povinný podíl. Povinný podíl ukládá zaměstnavatelům zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Má-li zaměstnavatel 25 a více zaměstnanců, je povinen plnit povinný podíl ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Povinný podíl můžete splnit jedním z následujících způsobů:

- zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

- odvodem do státního rozpočtu 

- odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plněním), či

- vzájemnou kombinací způsobů uvedených výše

Pro možnost využití náhradního plnění je nutné se nejdříve s naší společností dohodnout na možnosti čerpat náhradní plnění a z důvodu vedení přesné evidence o poskytnutém plnění podepsat s naší společností Smlouvu o rezervaci a garanci náhradního plnění. Bez uzavření Smlouvy o rezervaci a garanci náhradního plnění není možné náhradní plnění čerpat.

 

Čestné prohlášení

TOMIS CZ, s.r.o.

se sídlem Brodská 654, 261 01 Příbram V – Zdaboř

IČO: 27083501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95007

tímto čestně prohlašuje,

že je na chráněném trhu práce zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, a že s má s Úřadem práce uzavřenou písemnou dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, pod číslem jednacím PBA-UZ-9/2018.

Přepočtené stavy za jednotlivá období Vám dodáme na vyžádání na základě odběrů a předem podepsané Smlouvy o rezervaci a garanci náhradního plnění na dodávky zboží s možností uplatnění náhradního plnění.

V Příbrami dne 1. ledna 2020

 

V případě zájmu o náhradní plnění nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Michaela Červenková
vedoucí velkoobchodního oddělení
+420 602 343 411
m.cervenkova@tomiscz.cz