Úspěšná spolupráce s VAN LEEUWEN

Nezbytné pracovní pomůcky neustále po ruce, automatická evidence jejich spotřeby a s tím spojená úspora času i peněz. To jsou výhody výdejního automatu CERVA VAM BOX.
Úspěšná spolupráce s VAN LEEUWEN

Na první pohled si ho můžete splést s automatem na občerstvení, ale místo slaných a sladkých snacků v sobě skrývá kompaktní osobní ochranné pracovní pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu či respirátory. Pracovníkům pak stačí k automatu přiložit svou kartu nebo čip a vybrat si pomůcky, které potřebují. Nemusejí tedy shánět odpovědnou osobu, která by jim povinné OOPP vydala.

Automat CERVA VAM BOX se setkal s úspěchem již u řady našich zákazníků. Další společnost, která CERVA VAM BOX zařadila do svého provozu, je společnost Van Leeuwen, jež vyrábí trubky, ocelové profily a produkty z černé oceli pro strojírenství, stavební inženýrství, automobilový průmysl, hydrauliku a energetiku. Jak se jim výdejní automat osvědčil?

O jaké cíle jsme usilovali?

Společnost Van Leeuwen získala CERVA VAM BOX prostřednictvím naší společnosti TOMIS CZ. Iveta Dvořáková z TOMIS CZ prezentovala, jaké výhody může automat přinést:  

  • automatický výdej OOPP 24/7  
  • jednoduchá evidence výdeje a s tím spojený přehled o spotřebě OOPP jednotlivých pracovníků
  • možnost nastavení limitu výběru OOPP na hlavu 
  • automatické objednávky zboží u naší společnosti
  • úspora času a peněz

 CERVA VAM BOX - ideální řešení úspory financí a času

  • Evidence vydaných OOPP - zaměstnanec se identifikuje vstupní kartou a vybere požadované OOPP. Jeho výběr je ihned zaznamenán v evidenčním systému.
  • Úspora vydaných OOPP - evidence a možnost omezit spotřebu na zaměstnance vedla k úspoře 30 %.
  • Automatické objednávky u distributora OOPP – naše společnost TOMIS CZ se o CERVA VAM BOX u společnosti Van Leeuwen stará, má neustálý přehled o stavu položek, a automat tak dle potřeby doplňuje.
  • Úspora času - vedoucí skladu již OOPP nevydává a svůj čas věnuje jiné práci. Automatizace objednávek představuje snížení objemu práce i pro oddělení nákupu.

Splnil automat očekávání?

SHEQ manager společnosti Van Leeuwen popsal, jak automat ve firmě zvýšil produktivitu práce:

Hlavní přínos automatického výdejního systému OOPP spočívá ve zvýšení celkové produktivity práce. Konkrétním důvodem je, že dříve vydávala ochranné pomůcky odpovědná osoba ve výrobě, kvalitář. Tato činnost, nárazová a leckdy nepředvídatelná, mu odpadla, a tak se může naplno věnovat hlavní náplni své práce, aniž by ho ostatní pracovníci vyrušovali s tím, že potřebují nové OOPP. Totéž platí i pro operátora, který již nemusí shánět někoho, kdo mu OOPP vydá, a jednoduše si pro ně dojde do automatu. To opět vede k hladšímu průběhu práce bez prodlev, a tím pádem i časové úspoře a větší produktivitě. Velkým benefitem je také monitoring spotřeby OOPP jednotlivých zaměstnanců – v evidenčním systému vždy vidíme, kolik a jaké OOPP kdo vybral.“

CHCETE TAKÉ NAVÁZAT SPOLUPRÁCI?

Kontaktujte našeho obchodního zástupce:

Iveta Dvořáková
i.dvorakova@tomiscz.cz
+420 724 177 716

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.