Jak správně vybrat POMŮCKY PRO OCHRANU SLUCHU

Ochrana sluchu je velmi často podceňována. Jedním z důvodu je, že zda trpí náš sluch poznáme jen zřídka, přitom hlučné prostředí nám může při určité hlasitosti a frekvenci způsobit trvalé poškození sluchu.
Jak správně vybrat POMŮCKY PRO OCHRANU SLUCHU

Ochranu sluchu řeště zejména v případě, pokud se pohybujete v prostředí, kde je neustále zvýšená hladina hluku. Mezi vhodné prostředky k ochraně sluchu patří zátkové nebo mušlové chrániče sluchu, které poskytují širokou škálu útlumu okolního hluku v decibelech (dB).

Pěnové zátky (špunty do uší) se využívají při nižším hlukovém zatížení, a to buď jednorázově, nebo opakovaně. Při vyšších hladinách zvuku se používají mušlové chrániče (sluchátka), které jsou určené pro tlumení nízkých, středních a vysokých frekvencí. Mušlové chrániče nabízíme s náhlavním držákem, s krčním obloukem nebo s možností připojení komunikačních zařízení, se stereo přijímačem nebo s úchytem na ochrannou přilbu.

Jak vybrat ochranu sluchu?

 • Při práci s přístroji si zjistěte, jakou hladinu zvuku vydávají, a podle toho zvolte způsob ochrany svého sluchu.
 • Je třeba si dávat pozor i při běžných pracích na zahradě. K ohrožení sluchu totiž může dojít i při sekání trávy.

Parametry chráničů sluchu a jejich vliv na výkon

Výkon chráničů závisí především na jejich schopnosti útlumu zvuku. Útlum chráničů může být definován následujícími parametry uváděnými výrobcem:

 • střední hodnota útlumu zvuku a směrodatná odchylka
 • útlum ve vysokých kmitočtech – H (> 2 kHz)
 • útlum ve středních kmitočtech – M (0.5-2 kHz)
 • útlum v nízkých kmitočtech – L (<0.5 khz="" li="">
  jednočíselné ohodnocení – SNR (Single Number Rating)

Co znamenají jednotlivé normy?

 • EN 352:2002 – soubor evropských norem, týká se různých chráničů sluchu, stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele.
 • EN 458:2004 – chrániče sluchu – doporučení pro výběr, používaní, ošetřování a údržbu.
 • SNR: xxdB – vážená hodnota útlumu hluku SNR. Jedná se o hodnotu, která slouží k porovnávání různých typů chráničů sluchu. Obecně vyšší hodnota SNR znamená vyšší útlum v rozmezí hlučných frekvencí. Neznamená to ovšem, že útlum chrániče je shodný při vysokých, středních i nízkých frekvencích hluku.

Co může být nebezpečné?

Důležitými faktory jsou frekvence (Hz), intenzita (dB) a čas, po který je člověk vystaven hluku.

 • Při delším pobytu člověka v úrovni 85 dB a více dochází k nenávratnému poškození sluchu.
 • Exploze v úrovni hluku 160 dB může protrhnout ušní bubínek.


 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.