Uživatel
x
TOMIS CZ - Košík

Košík: prázdný

INFORMACE O KAMEROVÉM SYSTÉMU

V prostorách maloobchodní prodejny a skladu společnosti TOMIS CZ, s.r.o. na adrese Brodská 654, Příbram V – Zdaboř, je provozován kamerový systém se záznamem. Provozovatel kamerového systému se záznamem a správce osobních údajů je společnost:

TOMIS CZ, s.r.o., se sídlem Brodská 654, Příbram V-Zdaboř, IČO: 27083501, 318 618 230, info@tomiscz.cz 

Správce tímto informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v podobě ochrany majetku a života a zdraví osob v monitorovaném prostoru.

Osobní údaje jsou zpracovány elektronickou cestou ve formě záznamu obrazu v označených prostorách v nepřetržitém režimu. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 2 - 3 týdnů.

Osobní údaje mohou být předávány zpracovatelům, kterými jsou subjekty poskytující zabezpečení správce a ochranu jeho majetku (ČIP plus, s.r.o.).

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u správce nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů.