Uživatel
x
TOMIS CZ - Košík

Košík: prázdný

Podle čeho vybrat správné pracovní rukavice pro vaši profesi?

Ochrana rukou je nutná téměř v každé profesi a pracovní rukavice by neměly chybět ve výbavě žádného pracovníka. Abyste měli k dispozici rukavice vhodné přesně pro činnost, kterou budete vykonávat, vybírejte si rukavice podle značení odpovídajícímu zkušebním normám.

K jakému účelu budete rukavice používat?

Před výběrem rukavic se nejprve zamyslete, proti čemu by vás měly chránit a podle toho vybírejte vlastnosti rukavic. Jiný druh ochrany vám poskytnou pracovní rukavice bavlněné, kovové, kožené, povrstvené nebo textilní.

Pro určité profese jsou určeny rukavice antivibrační, dielektrické, chemické, jednorázové, neprořezné, svářecí, tepelně odolné, úklidové nebo zimní.

Kromě pánských rukavic nabízíme i pracovní rukavice dámské a dětské.

Odolnost rukavic podle norem

Ještě do roku 2017 se pracovní rukavice podrobovaly testům podle základní normy EN 388 zkoumající mechanická rizika, která zahrnovala 4 zkušební body. Nově se tato norma rozšířila a má až 6 bodů.

Při výběru pracovních rukavic sledujte piktogramy, které udávají, jak rukavice v testech obstály. Pokud je na rukavici uvedeno na kterékoli pozici “x“, znamená to, že v daném testu rukavice neuspěla nebo se na ní testování nevztahuje.

Norma EN 388 u pracovních rukavic nově zkoumá:

  1. Odolnost proti oděru

Odolnost se značí hodnotami 1 (nejmenší odolnost) až 4 (největší odolnost). Test se provádí standardizovaným brusným papírem, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků.

  1. Odolnost proti prořezu

Značí se stupnicí v rozmezí 1-5. Pokud je tato hodnota označena již zmíněným “x“, byl při testu otupen břit nože. Aby zkoušky byly relevantní a nezkreslené, používají se posuvné čepele, které se mění před každou novou zkouškou.

  1. Odolnost proti protržení

Opět je udávána stupnicí 1-4.

  1. Odolnost proti propíchnutí

Udává se v hodnotách 1-4.

  1. Odolnost proti proříznutí

Tento nový test probíhá podle normy EN ISO 13977 a projít by jím měla každá pracovní rukavice při které byl otupen břit při zkoušce odolnosti proti prořezu. Výsledek testu je značen písmeny A-F. Písmeno F označuje nejvyšší ochranu.

  1. Odolnost proti nárazu

Opět jde o nový druh testování. Pokud pracovní rukavice testem prošla, objeví se na značení písmeno P. Pokud na šesté pozici značení není uvedeno nic, nebyla provedená zkouška relevantní nebo v ní rukavice neuspěla. Dříve se tento test prováděl pouze na prstové a dlaňové části rukavic, nově se ale testuje i hřbetní část.

Podle čeho vybrat správné pracovní rukavice pro vaši profesi?

Další články:

Loga výrobců